Source Pravda.Ru

Nizhny Novgorod to open 10,000 jobs in 2016 - Comments

Nizhny Novgorod Governor Valery Shantsev made a work trip to Kstovo

Show more